Cheskel Schapira , Hershel Jacob

עבודה זרה - דף ס: - משנה עד דף סט. - משנה

A Message From:

Cheskel Schapira, Hershel Jacob

בס"ד

Dear Friends and Family, עמו"ש

With fantastic memories and feedback of last year’s Shas-A-Thon still suffusing the air, we embark on preparations for this years - our forth Shas-A-Thon. Torah learning is never a repeat performance, an echo, but always a vibrant, vital experience with far reaching effects, and I plan to be part of this year’s event on Sunday the 26th of August, יום א' כי תבא ט"ו אלול תשע"ח at the Hilton London Metropole, once again in aid of A TIME. Together with my fellow learners, scholars and laymen alike, we will achieve the pinnacle of a Siyum HaShas in one place on one day.

For those unfamiliar with the superlative efforts of A TIME, here’s a brief rundown. The organisation provides medical, financial, emotional and halachic support, to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Our efforts at the Shas-a-thon help A TIME’s goals on the spiritual and financial fronts. I need your involvement to facilitate these accomplishments. Your sponsorship will make you a partner in the zechus of the learning and the zechus of the tremendous chessed done.

The kedusha and the achdus in such an undertaking are palpable and powerful. As a supporter, the bracha that resonates will be yours as much as mine. Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

 

Sincerely yours,

Cheskel Schapira

 

Hershel Jacob

our Donors and Comments

26

Aug

£375.00

Anonymous

 

ברכה והצלחה מאת חותנך

24

Aug

£360.00

Eli Klein

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£360.00

Anonymous

לכבוד ידידי וידיד כל בית ישראל יחזקאל שרגא הי״ו 

שכרך כפול מן השמים על כל פעולותיך הגדולות והנצורות למען הכלל והפרט 

שתלך מחיל אך חיל

ידידך הדוש״ט

21

Aug

£292.00

Shia Stobietski

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£260.00

Nathan Herzog

Wishing you Hatzlocho

22

Aug

£251.00

Yoely

Chesky, 

You are a daily inspiration to everyone around you, all attending can LEARN from you....

17

Aug

£250.00

H.Rottenberg And Yossi Schwartz

Wishing you Hatzlocho in your good deeds 

26

Aug

£180.00

Pesach Davidoff

Wishing you Hatzlocho

19

Aug

£180.00

נחמן יאקאב

Wishing you Hatzlocho

 

17

Aug

£180.00

Howard Kennedy LLP

Wishing you the best!

22

Aug

£150.00

Jay Bhogal

Wishing you Hatzlocho

best wishes Jay Bhogal

20

Aug

£120.00

S M Gefen

Wishing you Hatzlocho

12

Aug

£101.00

Yitzchok Yaakov Weiss

 

26

Aug

£100.00

Yanky

To the incredible power behind this amazing inspiring event, and many other exceptional  Maasim tovim. 

לכבוד גיסי היקר הר״ר יחזקאל נ״י תזכה להמשיך בפעלך הכבירים למען הכלל והפרט מתוך נחת והרחבה וכט״ס

 יעקב שמשון

 

26

Aug

£100.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

Hershy

26

Aug

£100.00

Chaim Pesach Reiner

 

23

Aug

£100.00

Avrohom Beck

לכבוד גיסי היקר 

זכות התורה תקן בעדך בכל מילי דמיטיב 

המברך גיסך

אברהם בעק

23

Aug

£100.00

Shloime Benzion Grunfeld

!ברכת הצלחה רבה בכל אשר תעשה תצליח

22

Aug

£100.00

ישראל חיים גליק

גיסי וידידי רבי יחזקאל נ״י תזכה להמשיך בפעלך הכבירים למען הכלל והפרט

ישראל חיים

21

Aug

£100.00

Adapt Finance

Wishing you Hatzlocho

20

Aug

£100.00

שלום דוב (ברמ"צ) שטערן

Wishing you Hatzlocho

20

Aug

£100.00

בן ציון סטעמפעל - שמעון ווייס

ידידים רוממוך

רוב ברכות קדם ידידינו עוז מוכתר בכל מדה ומעלה, לו יאה רנה ותהלה, היושב אתנו בחבורתא

ה"ה הר"ר יחזקאל שרגא הי"ו

יצו ה' אתך את הברכה, להתברך ברוב סייעתא דשמיא והצלחה, בכל דרכיו ישכיל ויצליח, וישלם ה' פעלך, ונזכה לעלות לציון ברינה במהרה

כ"ד ידידיך

בן ציון חיים סטעמפעל             שמעון ווייס

17

Aug

£100.00

Y K

 

19

Aug

£75.00

Tatty & Mummy

דער זכות פון תורה זאל מגין זיין 

19

Aug

£72.00

Fam Reitzer

תזכה לכל הברכות האמורות בתורה להעושים למען הזולת

19

Aug

£72.00

Cheskel Schapira

Looking forward to spend the day with you!

17

Aug

£72.00

Y K

 

16

Aug

£72.00

Anonymous

Wishing you Hatzlocho

02

Jul

£72.00

Emanuel Silberman

Wishing you Hatzlocho!!!

Friends are forever!!!

02 Jul

Hershel Jacob

26

Aug

£54.00

A S

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£54.00

Perfect Design

An honour working for someone so great! ב"ה מען האלט שוין דא 

 

19

Aug

£54.00

Your successor

Always here to help! Amazing!

What a successful successor!

20 Aug

Hershel Jacob

14

Aug

£54.00

B. Gestetner

You are the best! Pleasure dealing with you

07

Aug

£54.00

S.C.G.

Pleasure working with you

ברכה הצלחה וכל טוב

 

07

Aug

£54.00

S.C.G.

Pleasure working with you

ברכה הצלחה וכל טוב

 

18

Jul

£54.00

B. Gestetner

Here u go!

22

Aug

£50.00

Betzalel Margulies

 

21

Aug

£50.00

I S

Wishing you lots of Hatzlocha 

28

May

£40.00

Yosef Benzion Fried

Wishing You Hatzlocha

04

Sep

£36.00

Anonymous

 

26

Aug

£36.00

Shulem Friedman

Can't wait for your next project!!

26

Aug

£36.00

Yossi Austerlitz

Hatzlochah Rabah!

24

Aug

£36.00

Zishe Stern

Wishing you Hatzlocho

24

Aug

£36.00

Moishe Beck

לכבוד דודי היקר חזקי הצלחה רבה מאת משה בעק 

23

Aug

£36.00

Yanky Dreyfuss

 

21

Aug

£36.00

Hershy Honig

ברכה והצלחה 

20

Aug

£36.00

Motty Grunwald

Wishing you Hatzlocho i'bruche... 

20

Aug

£36.00

Yossi Kahan

Wishing you good luck 

20

Aug

£36.00

יוסף שמעון שטערן

בברכת א כתיבה וחתימה טובה

לעילוי נשמת ר' שלום דוב בן ר' משה צבי ז"ל

20

Aug

£36.00

Kivi

Wishing you loads of Hatzlocho for now and in the future. Once again, thank you so much for giving me the oppourtunity to be part of the supporters for our new Beis Hamedrash.

17

Aug

£36.00

Y.K.

Wishing you Hatzlocho

16

Aug

£36.00

sander gross

Wishing you Hatzlocho

Thank you

17 Aug

Hershel Jacob

08

Jul

£36.00

R Perelman

Wishing you Hatzlocho

14

Jun

£36.00

Joel Bokor

Hatzlocho Rabo!

21

Aug

£26.00

Yosef Lisser

To my dear friend Hershel Jacob

You should be matzliach in your learning and be granted from Hashem with nachas and all the best. 

28

May

£25.00

Moishe Solinsky

Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£20.00

P Beck

לכבוד מיין טייערע פעטער חזקי הצלחה רבה און כתיבה וחתימה טובה

פון פסח בעק

24

Aug

£20.00

Sruly Stern

You are an inspiration to all, keep it up!

 

Wishing you Hatzlocho

17

Aug

£20.00

Tzali Stern

To a good old friend...

 

26

Aug

£18.00

Binjomin Hochhauser

Wishing you Hatzlocho in all your amazing work!

Thanks to B & H Cars

29 Aug

Hershel Jacob

Thanks to B & H Cars

29 Aug

Hershel Jacob

26

Aug

£18.00

Binjomin Hochhauser

Wishing you Hatzlocho in all your amazing work.

Thanks to B & H Cars

29 Aug

Hershel Jacob

Thanks to B & H Cars

29 Aug

Hershel Jacob

26

Aug

£18.00

David Kopciel

 

26

Aug

£18.00

Beer Miriam Seminary

In appreciation Wishing you Hatzlocho

26

Aug

£18.00

ANONYMOUS

לכבוד דודי היקר שליט"א

הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא

26

Aug

£18.00

מרדכי האכבערג

 

26

Aug

£18.00

Anonymous

 

עלה והצלח בפעלותך הנשגבות החובקות זרועות עולם 

כה לחי!

26

Aug

£18.00

Avrumi Berkovits

Wishing you Hatzlocha 

25

Aug

£18.00

all@ezra-umarpeh

We value your volunteering and wish you much Hatzlochoh - חזק ואמץ!

24

Aug

£18.00

S Fogel

To the kindest and most helpful uncle wishing you lots of Hatzlocho!

24

Aug

£18.00

Shulem Ber Stern (Cranwich)

ידידי הגדול ר' יחזקאל שליט"א

ברכה והצלחה בכל הענינים

באהבה - שלום דוב

23

Aug

£18.00

Friends of Gateshead Yeshiva

לכבוד התורה ולומדיה בברכת כוח׳ט

23

Aug

£18.00

מענדל איינהורן

ברכה והצלחה

23

Aug

£18.00

Shea Neumann

Cannot leave you out

Wishing you Hatzlocho

23

Aug

£18.00

R Bard

Wishing you Hatzlocho

הצלחה רבה, כתיבה וחתימה טובה

21

Aug

£18.00

Hershy Honig

ברכה והצלחה 

21

Aug

£18.00

Dans Duvets LTD

Wishing you Hatzlocho

21

Aug

£18.00

Playmags Toys Ltd

Wishing you BOTH Hatzlocho

21

Aug

£18.00

A Y Uhr

 

20

Aug

£18.00

יוסף שמעןן שטערן

בברכת א כתיבה וחתימה טובה

לעילוי נשמת ר' שלום דוב בן ר' משה צבי ז"ל

20

Aug

£18.00

A Frankel

 

19

Aug

£18.00

Chaim Hochauser

Keep up your Great work

 

Wishing you much Hatzlocho

19

Aug

£18.00

Betzalel Lowin

Wishing you Hatzlocho

Keep up your good work!

14

Aug

£18.00

S.C.G.

You ask - You Get 

18

Jun

£18.00

חיים שיינער

 

29

May

£18.00

Family Weinberg

Wishing you Hatzlocha

28

May

£18.00

מרדכי גפן

Wishing you Hatzlocho

28

May

£18.00

Moishe Stern

Wishing you Hatzlocho!

Much appreciated looking forward sitting in your area

28 May

Hershel Jacob

28

May

£18.00

mw

Wishing you Hatzlocho

28

May

£18.00

אלעכסנדר חבורה

Wishing you Hatzlocho